съобразителност

съобразителност
същ. - предвидливост, досетливост, догадливост, пресметливост, проницателност, прозорливост, далновидност, наблюдателност, бдителност, предпазливост
същ. - благоразумие, разсъдливост, остроумие
същ. - разпоредителност, деловитост, инициатива
същ. - политичност, хитрост
същ. - здрав разум, практичност, находчивост, предприемчивост
същ. - изобретателност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • акъл — същ. ум, разум, разсъдък, съобразителност, пипка, пипе, глава същ. способности, талант …   Български синонимен речник

  • благоразумие — същ. съобразителност, внимание, предпазливост, мъдрост, умереност, трезвост, резервираност, здравомислие, улегналост същ. политичност, хитрост същ. разум, здрава мисъл, точна преценка …   Български синонимен речник

  • будност — същ. бодрост същ. съобразителност, внимание същ. живост …   Български синонимен речник

  • внимание — същ. внимателност, съобразителност, съсредоточеност, осторожност, бдителност, грижа, грижливост същ. любознателност, любознание, интерес същ. наблюдение, бдение, надзор същ. уважение, почит, зачитане, респект същ. зоркост същ …   Български синонимен речник

  • догадливост — същ. предвидливост, далновидност, проницателност, прозорливост, схватливост, остроумие, впечатлителност, съобразителност …   Български синонимен речник

  • досетливост — същ. прозорливост, съобразителност, проницателност, предвидливост, далновидност, догадливост, остроумие, схватливост, усетливост същ. находчивост, изобретателност …   Български синонимен речник

  • досещаме — гл. подсещане, спомняне, припомняне, хрумване, текване гл. предвидливост, съобразителност, разбиране, схващане …   Български синонимен речник

  • живост — същ. бодрост, подвижност, будност, съобразителност, пъргавина, енергичност, буйност същ. непринуденост, жизнерадост същ. въодушевление, жар, темперамент същ. еластичност, жилавост, замах същ. енергия, активност същ. сила …   Български синонимен речник

  • здрав разум — словосъч. съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост словосъч. уравновесеност, трезвост, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • изобретателност — същ. изкуство, умение, сръчност същ. находчивост, съобразителност, досетливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”